Quiz Hubungan Etnik Assignment

This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document

This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document

This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document

This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Unit 2 Dinamika Masyarakat Malaysia MPU 3113/03 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
Unit 2 membincangkan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Ia juga mengupas dinamika hubungan etnik pada waktu tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinyaUnit 2 ini dibahagikan kepada tiga topikTopik 4 menyusuri kemunculan masyarakat majmuk semasa era Kesultanan Melayu Melaka Topik 5 pula mengupas kemuncak pembentukan masyarakat majmuk iaitu pada era penjajahan Topik 6 membincangkan tahap hubungan etnik pada era pasca merdeka Di akhir unit ini, anda akan dapat:Menjelaskan beberapa fasa migrasi ke Malaysia Mengambarkan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia Membincangkan impak penjajahan Barat terhadap struktur demograF di Malaysia Membincangkan tahap hubungan etnik pada era pasca merdeka PENGENALAN UNIT 2
TOPIK 4 kemunculan MASYARAKAT majmuk DI MALAYSIA
PengenalanKesultanan Melayu Melaka: Titik permulaan masyarakat majmukAsimilasi dan amalgamasiRumusanRANGKA TOPIK 4
Pada awalnya, Tanah Melayu dihuni Orang Asli sementara Sabah dan Sarawak didiami pelbagai suku etnik pribumi seperti Kadazan-Dusun dan Iban Struktur penduduk di Tanah Melayu terus mengalami perubahan apabila Kesultanan Melayu Melaka membuka pintunya kepada pedagang asingRamai pedagang asing ini menetap di Melaka manakala sebahagiannya pula berhijrah ke negeri-negeri lain di Tanah Melayu khususnya Pulau Pinang dan SingapuraKemasukan beramai-ramai pedagang asing ke Melaka adalah titik tolak kepada pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dan kemudiannya Borneo Utara dan Sarawak pengenalan
Semasa kegemilangan Kesultanan Melaka antara awal kurun ke-15 dan 16, ramai pedagang dari seluruh pelusuk dunia datang ke Tanah MelayuAntara mereka ialah pedagang Arab dan Parsi; Cina dan India; Nusantara; dan Eropah Kemajuan Melaka menjadikannya sebuah kota pelbagai-budaya yang mempertemukan manusia daripada pelbagai latar etnik, budaya dan kepercayaanSebenarnya, kedatangan budaya asing seperti Arab pra Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah ke alam Melayu ini telah berlaku sejak kurun ke-5 lagiWalau bagaimanapun, ia menjadi semakin pesat semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Kesultanan melayu melaka
Kelompok penghijrah yang menetap di Melaka berinteraksi dengan penduduk tempatan dan cuba mengenali adat resam serta kepercayaan merekaSebagai kelompok minoriti, mereka menghormati kebudayaan Melayu dan belajar bertutur dalam bahasa MelayuOrang Melayu yang membentuk kumpulan majoriti pada waktu itu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah tetapi mengekalkan identiti keMelayuan merekaPenghijrah yang menetap di Tanah Melayu lazimnya berkahwin dengan orang tempatan Proses asimilasi dan amalgamasi ini akhirnya membawa kepada pembentukan masyarakat baharu seperti Baba Nyonya, Melayu berketurunan Arab, Melayu berketurunan India, Peranakan Jawi dan Serani Asimilasi dan amalgamasi

3 Pengenalan Malaysia merupakan sebuah negara yang berintegrasi sosial dalam kalangan penduduk terdiri daripada masyarakat majmuk yang didiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Murut dan kumpulan etnik minoriti yang lain. Oleh sebab pelbagai etnik mempunyai perbezaan antara satu sama lain dari segi bangsa, agama, Bahasa, budaya, tempat tinggal dan cara hidup, maka pelbagai etnik dapat dipupuk melalui dasar pendidikan kebangsaan yang berorientasikan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Dalam pelbagai etnik, ada tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Sebelum mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu tidak merancang sebarang dasar ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan.Kerajaan Inggeris lebih cendering mengamalkan sistem pendidikan secara berasingan bagi setiap kumpulan etnik.Kerajaan Inggeris menggalakkan penubuhan sistem persekolahan yang bercorak perkauman, iaitu Pendidikan Melayu, Pendidikan Inggeris, Pendidikan Cina dan Pendidikan Tamil untuk memenuhui keperluan pendidikan asas masyarakat tempatan. Pendidikan merupakan dasar yang penting di Malaysia.Selepas kemerdekaan, untuk menyesuaikan sosial yang ekonomi berkembang, Kerajaan Malaysia sangat mementingkan pendidikan berkembang.Kerajaan Malaysia menubuhkan Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan perusahaan dalam pendidikan. Matlamat utama kumpulan etnik adalah untuk memelihara dan memperluaskan wilayah etnik sendiri dengan memupuk keagamaan, kebahasaan dan kebudayaan etnik sendiri. Sekolah-sekolah Melayu terletak di kawasan perkampungan Melayu. Sekolah Cina kebanyakannya didirikan di bandar dan sekolah Tamil jauh terpencil dibina di kawasan lading getah. Sistem persekolahan yang diamalkan oleh setiap kumpulan etnik masing-masing mempunyai dasar, tujuan, kurikulum, sukatan pelajaran, bahasa pengantar, buku teks, sekolah, latihan perguruan yang tersendiri dan berbeza-beza.

0 Replies to “Quiz Hubungan Etnik Assignment”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *